Srdečně Vás vítáme na webu, který se snaží poskytovat otevřený názor na křesťanskou víru a sexuální orientaci ke stejnému pohlaví.
Nejedná se o oficiální vyjádření katolické církve ani jejich představitelů.
Smyslem článků je iniciovat debatu a pomoci těm, kteří se potýkají s otázkami nebo se setkali s negativní reakcí svého okolí.
Cílem tohoto webu je, aby každý sám mohl svobodně zaujmout své vlastní stanovisko.